Personál

Vedenie Materskej školy

Mgr. Iveta Brodzianska

Riaditeľka

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Bc. Kristína Flimmelová

učiteľka

Kristína Ubľanská

učiteľka

PhDr. Katarína Greksáková

učiteľka

Mgr. Katarína Benková

učiteľka

Zuzana Vlčková

učiteľka

Jana Dančová

učiteľka

Magdaléna Kunáková

učiteľka

Natália Holešová

učiteľka

Bc. Terézia Slocíková

učiteľka

Mgr. Alica Jakubcová

učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci MŠ

Jana Horváthová

vedúca školskej jedálne

Veronika Pobehová

školská jedáleň

Ľubica Szluková

prevádzka MŠ

Ingrid Košťálová

prevádzka MŠ

Lucia Lietavová

prevádzka MŠ

Miroslav Valachovič

prevádzka MŠ