Personál

Vedenie Materskej školy

Mgr. Iveta Brodzianska

Riaditeľka

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Mgr. Veronika Priščáková

Zuzana Vlčková

Jana Dančová

Magdaléna Kunáková

Natália Holešová

Erika Mochnáčová

Bc. Terézia Slocíková

Adriana Pelíšková

Mgr. Alica Jakubcová

Nepedagogickí zamestnanci MŠ

Jana Horváthová

školská jedáleň

Veronika Pobehová

školská jedáleň

Andrea Javorčeková

školská jedáleň

Karin Jakabová

školská jedáleň

Ľubica Szluková

prevádzka MŠ

Ingrid Košťálová

prevádzka MŠ

Lucia Lietavová

prevádzka MŠ

Miroslav Valachovič

prevádzka MŠ