Prevádzka MŠ od 15.6.2020

Prevádzka MŠ od 15.6.2020

11. jún 2020

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2020/12033 A2110 s účinnosťou od pondelka 15.06.2020 Materská škola Prešovská 28 s elokovaným pracoviskom Palkovičova 11/A , 821 08 Bratislava otvára  prevádzku v plnom rozsahu v čase od 7:00 – do 17:00 hodiny (v rozsahu 10 hodín).

Organizácia a podmienky od 15.6.2020