Otvorenie materskej školy - 1. júna 2020

Otvorenie materskej školy - 1. júna 2020

28. máj 2020

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov

Rozhodnutie starostu  - spustenie prevádzky škôl

Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

Vyhlásenie - odovzdať vyplnené pri nástupe 1. deň

Prehlásenie - zákonný zástupca donesie každý pondelok (bude sa podpisovať každý deň vlastným perom)

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roka 2019/2020