Kontakt

Materská škola Prešovská 28 s elokovaným pracoviskom Palkovičova 11/A

Adresa:
Palkovičova 11/A
821 08 Bratislava

Tel.: 02/55422534

Email: mspresovska@gmail.com

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Iveta Brodzianska
Telefón: 02/55640026, 02/55571959
Email: riaditelka.mspresovska@gmail.com

Vedúca školskej jedálne: Jana Horváthová
Telefón: 02/55422534
Email: sjpalkovicova@gmail.com