Logopedická depistáž

Logopedická depistáž

29. november 2023 08:30 - 10:30

V stredu 29.11.2023 od 8:30 hod. budú mať deti z Púpav a Nezábudiek „Logopedickú depistáž“.
Deti, ktoré sa zúčastnia depistáže musia mať podpísaný informovaný súhlas.