Zdravé oči v škôlke

Zdravé oči v škôlke

22. november 2022 09:00 - 11:00

V materskej škole sa vo štvrtok 22.11.2021 od 9:00 hod. uskutoční skríningové meranie zrakových parametrov v rámci projektu „ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE“. Meranie sa realizuje bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku.