Kurz plávania

Kurz plávania

14. jún 2022 08:00 - 10:00

V termíne od 7.6.2022 do 30.6.2022 sa uskutoční v plavárni Slovnaft v dopoludňajších hodinách (utorky a štvrtky t.j. 8 výukových hodín) „Škôlka plávania“ organizovaná Ružinovským športovým klubom pod vedením odborných trénerov. Môžete prihlásiť deti z predškolských tried Púpavy a Nezábudky.