Besiedky ku dňu matiek

Besiedky ku dňu matiek

16. - 19. máj 2022
Milé mamičky, babičky, v máji Vás srdečne pozývame na besiedky konané pri príležitosti Dňa matiek v termínoch:

16.05.2022 o 15:30 v triede Púpavy
16.05.2022 o 15:30 v triede Nezábudky
17.05.2022 o 15:00 v triede Zvončeky
18.05.2022 o 15:30 v triede Margarétky
19.05.2022 o 15:30 v triede Fialky

Aj ostatní sú srdečne vítaní.