„ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE“

„ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE“

11. november 2021 08:30

V materskej škole sa vo štvrtok 11.11.2021 od 8:30 hod. uskutoční skríningové meranie zrakových parametrov v rámci projektu „ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE“. Meranie sa realizuje bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku.