Tekvičková slávnosť

Tekvičková slávnosť

25. - 26. október 2021

V utorok 26. októbra si deti môžu priniesť doma vyrobené masky na tému:  JESEŇ.
Budeme mať Tekvičkovú slávnosť. Môžu prísť lesné víly, strážcovia lesa, tekvice, lesné zvieratká, hríbiky, stromy...

Atmosféru nám dotvoria aj Vami vyrezané tekvice, ktoré môžete priniesť do škôlky v pondelok 25. alebo utorok 26. októbra. Prosíme do nich vložiť aj kahanček.