Škôlka plávania

Škôlka plávania

3. október 2019 08:00

V termíne od 10.9. 2019 do 3.10. 2019 - utorky a štvrtky t.j. 8 výukových hodín sa uskutoční na plavárni Slovnaft vo Vlčom hrdle „Škôlka plávania“ organizovaná Ružinovským športovým klubom pod vedením odborných trénerov.

Deti sú zaradené do skupín podľa úrovne plaveckých zručností. Prihlásiť môžete deti z predškolských tried Púpavy a Nezábudky. Prihlášky si môžete prevziať u pani učiteliek