Angličtina

Náš program je rozdelený do 3 stupňov čo umožňuje, aby sa deti učili cudzí jazyk už 3 roky pred nástupom do školy.

1. stupeň je určený pre deti, ktoré s angličtinou začínajú.
2. stupeň rozvíja témy, vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho stupňa pomocou nových pesničiek a básničiek a rozšírením slovnej zásoby.
3. stupeň obsahuje úplne novú slovnú zásobu, pesničky, hry a frázy.

Práve vek od 4 rokov je ideálny, aby sa deti začali učiť cudzí jazyk. Špeciálne deti majú najlepšiu schopnosť jazyk prijímať čo im pomôže v neskoršom veku rozvíjať svoje jazykové schopnosti aj pri učení sa ďalšieho cudzieho jazyka. Deti sú schopné si na základe napočúvaného ukladať si v svojich hlavičkách systém jazyka.

Náš program je založený na tvorivosti a komplexnom rozvíjaní schopností detí. K tomu využívame široké množstvo metód a nielen iba jednu. Snažíme sa vnášať do výuky to najlepšie. Nie sme viazaní iba jednou metodikou, jedným prístupom, aby si deti mohli vybrať práve to, čo ich najviac baví.

Spievame veľa pesničiek, pretože práve tie deti zbožnujú, rozvíjajú široké množstvo schopností. Pomocou pesničiek vnášame do výuky tanec a pohyb.

Počúvame príbehy počas, ktorých si deti ani neuvedomujú, že sú v cudzom jazyku. Ich cieľom je naučiť deti základné frázy. Príbehy sa snažíme s deťmi aj dramatizovať, čo deti ihneď chytí.

Snažíme sa, aby deti vnímali jazyk všetkými zmyslami.

Pri pesničkách využívame mimiku, ktorá pomáha deťom si zapamätať slovnú zásobu a taktiež rozvíja koordináciu ich pohybov.

Snažíme sa, aby na našich hodinách bola príjemná atmosféra a aby sa deti na naše stretnutia tešili.

Rozsah výučby:

2-krát týždenne 30 minút (1 vyučovacia hodina)
30 vyučovacích hodín za jeden polrok

Cena:

40 €/polrok vrátane študijného materiálu a 5ks časopisu pre malých angličtinárov (Happy Rainbow).

Viac informácií:

www.ajaj.sk, (+421) 0903 255 175, Mgr. Andrea Jergencová