Krúžky

V školskom roku 2022/2023 sa môžu deti podľa záujmu zúčastňovať rôznych krúžkov, ktoré prebiehajú v priebehu dňa priamo v našej materskej škole.