2%

Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti.

Všetky informácie potrebné pre ich poukázanie nájdete na stránke www.rozhodni.sk. Tu je zopár najdôležitejších bodov.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  4. Vytlačte si tlačivo Vyhlásenie, ktoré už s vyplnenými údajmi nájdete a stiahnete tu.
  5. Doplňte vaše údaje do Vyhlásenia, spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Ak potrebujete pomoc, prečítajte si Poučenie na vyplnenie vyhlásenia, ktoré nájdete na www.rozhodni.sk.
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľ