Darujte 2%

Vitajte!

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a je zaradená so siete škôl. Realizuje edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

Najnovšie oznamy a novinky

Zoznam prijatých detí

Zoznam prijatých detí v šk. roku 2021/2022

Celý článok

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov MŠ

Celý článok

Prijímanie detí šk. rok 2021/2022 - ONLINE ŽIADOSŤ

OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2021/2022

Celý článok

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny v dňoch 23. december 2020 - 5. január 2021.

Prevádzka materskej školy začne 7. januára 2020.

Všetkým deťom, rodičom a starým rodičom prajeme krásne vianočné sviatky.

Celý článok

JESENNÉ PRÁZDNINY

Materská škola je v termínoch 30.októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020

ZATVORENÁ

Celý článok