Darujte 2%

Vitajte!

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a je zaradená so siete škôl. Realizuje edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

Najnovšie oznamy a novinky

JESENNÉ PRÁZDNINY

Materská škola je v termínoch 30.októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020

ZATVORENÁ

Celý článok

Letné prázdniny

Materská škola bude mať prerušenú prevádzku počas letných prázdnin od 1. 7. do 31. 7. 2020 a 31. 8. 2020.

Celý článok

Prevádzka MŠ od 15.6.2020

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2020/12033 A2110 s účinnosťou od pondelka 15.06.2020 Materská škola Prešovská 28 s elokovaným pracoviskom Palkovičova 11/A , 821 08 Bratislava otvára  prevádzku v plnom rozsahu v čase od 7:00 – do 17:00 hodiny (v rozsahu 10 hodín).

Celý článok

Otvorenie materskej školy - 1. júna 2020

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Celý článok

Prijímanie detí šk. rok 2020/2021 - ONLINE ŽIADOSŤ

OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020/2021

Celý článok