Darujte 2%

Vitajte!

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a je zaradená so siete škôl. Realizuje edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

Najnovšie oznamy a novinky

Prednáška s témou Budeme mať prváka?

KDE: MŠ Prešovská, jedáleň v budove na Palkovičovej 11/A, Bratislava
KEDY: 6. 3. 2019 o 16:00 hod.

Celý článok

Prijímanie detí šk. rok 2019/2020

OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2019/2020

Celý článok

Darujte 2 %

Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti.

Celý článok